arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT

Genel Kurul Çalışma Esaslar Hakkında İç Yönerge

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Genel Kurul İlan Metni TTSG

Hazirun Cetveli

Genel Kurul Bilgilendirme (OLAĞAN)

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hazirun Cetveli

Genel Kurul İlan Metni TTSG

Genel Kurul Bilgilendirme (OLAĞAN)

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hazirun Cetveli

Genel Kurul İlan Metni TTSG

Genel Kurul Bilgilendirme (OLAĞAN)

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hazirun Cetveli

Genel Kurul İlan Metni TTSG

Genel Kurul Bilgilendirme (OLAĞAN)

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hazirun Cetveli

Genel Kurul İlan Metni TTSG

Genel Kurul Bilgilendirme (OLAĞAN)

Genel Kurul ToplantI TuTANAĞI (OLAĞAN)

Hazirun Cetveli

Genel Kurul Bilgilendirme (OLAĞAN)

Genel Kurul ilan Metni (OLAĞAN)

Genel Kurul Bilgilendirme (OLAĞANÜSTÜ)

Genel Kurul ilan Metni (OLAĞANÜSTÜ)

Ana Sözleşme Tadil Metni (OLAĞANÜSTÜ)

Genel Kurul Bilgilendirme

54.Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Olay Gazetesi İlan

Dünya Gazetesi İlan

Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Sicil Gazetesi (S.784)

Esas Sözleşme Değişikliği İzin Yazısı

Toplantı Tutanağı

Hazirun

Toplantı Tutanağı

Hazirun Cetveli

Oy Kullanma Formu

Genel Kurul Bilgilendirme

Kar Dağıtımı Teklifi

Toplantı Tutanağı

Hazirun Cetveli

Oy Kullanma Formu

Genel Kurul Bilgilendirme

Kar Dağıtımı Teklifi

SPK Kar Dağıtım Tablosu

Toplantı Tutanağı

Hazirun Cetveli

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

SPK Kar Dağıtım Tablosu

Toplantı Tutanağı

Hazirun Cetveli

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul İlanı ve Vekaleten Oy Kullanma Formu

Olağan Genel Kurul (30.03.2012)

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Hazirun Cetveli

Toplantı Tutanağı

Genel Kurul İlanı ve Vekaleten Oy Kullanma Formu

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Hazirun Cetveli

Olağan Genel Kurul (25.03.2011)

Toplantı Tutanağı

Genel Kurul İlanı ve Vekaleten Oy Kullanma Formu