arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT

Türk Prysmian Kablo olarak, entegre bakış açımız ile tüm çalışmalarımızın odağına aldığımız, “Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuz ve paydaşlarımız ile şeffaf iletişim anlayışımız gereği hazırladığımız ve daha eşit, daha kapsayıcı, toplum ve çevre gelişimine pozitif etkisi olan bir grup olma yolunda attığımız adımları odağına alan raporumuzu sizlerle büyük bir gururla paylaşıyoruz. 

Sürdürülebilirlik raporumuzda, karbon ayak izinin azaltılması, döngüsel kaynak kullanımı, iş modelinin geliştirilmesi, çalışanların ve toplumun geliştirilmesi başlıklarından oluşan 4 temel alanda yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında başarılarımıza ve taahhütlerimize yer veriyoruz.

Temiz enerjiye geçişi sürdürülebilirlik yol haritamıza alarak ilk kez hazırladığımız 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’muzu yayınladık.

Turkish
Tüm paydaşlar ve gezegen için ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımıza entegre ederek; "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz"
şeklinde tanımladığımız misyonumuz doğrultusunda, sorumlu bir üretim yoluyla, yenilikçi enerji ve telekomünikasyon çözümleri sağlamayı amaçlıyoruz.
 
Sürdürülebilirlik, Prysmian Group için, işimizin ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Prysmian Kablo olarak, Grubumuzun hedefine etkin ve aktif bir şekilde katılmak, hissedarlarımızın yararına kâr etmek ve toplum için değer yaratmak istiyoruz.