arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT

Tüm paydaşlar ve gezegen için ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımıza entegre ederek; "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz" şeklinde tanımladığımız misyonumuz doğrultusunda, sorumlu üretim yaparak, yenilikçi enerji ve telekomünikasyon çözümleri sağlamayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik vizyonumuzu dört ana başlık altında tanımlıyoruz.

Karbon Ayak İzini Ortadan Kaldırıyoruz

Daha az kaynak kullanarak çalışmak, enerji kullanımımızı yenilenebilir enerjiye dönüştürmek ve dolayısıyla ayak izimizi zaman içinde yok etmek için çalışıyoruz.

Bunu, enerji ve suyu daha verimli kullanarak, bu girdilerin daha azını tüketerek ve mümkün olduğunda yenilenebilir enerjiye geçerek yapıyoruz.

Kaynaklarımızı Döngüsel Kullanıyoruz

Doğal kaynakların tükenmesini ve doğal çevrenin zarar görmesini önlemek için kaynaklarımızı koruyoruz ve yeniden kullanıyoruz.

Üretimimiz için rejeneratif girdi (malzeme ve su) ve bu girdileri daha az kullanarak, malzemelerin ve kaynakların yaşam döngüsü içinde tutulmasını sağlıyoruz.

İş Modelimizi Geliştiriyoruz

Karlılık ve büyüme sağlamak amacıyla, paydaşlarımızla birlikte çalışarak üretimden satışa tüm operasyonlarımızda sürdürülebilirliği ön plana alıyoruz.

Dijitalleşmeyi kolaylaştırıcı bir unsur olarak konumlandırırken ve Pazar dinamiklerini yeniden tanımlarken, paydaş katılımımızı önceliğimiz olarak belirleyerek, sürdürülebilir, yenilikçi ve ilerici iş modelleri geliştirmek için çalışıyoruz.

Çalışanlarımızın ve Toplumun Gelişimi İçin Çalışıyoruz

Yetenekli ve yeni nesil çalışan gücünün ilgisini çekerek, becerilerimizi kendi bünyemizde günden güne geliştirerek ve alanımızı ileriye götürecek becerilere sahip olarak, yaşadığımız topluma en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz.

Paydaşlarımızın çeşitliliğinden ve fikirlerinden beslenirken, toplumda ve sektörümüzde hedeflenen bir işyeri olmak ve işyeri güvenliğini garanti altına almak için çalışıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz alanların korunmasını ve beslenmesini sağlamak için yerel topluluklarla iletişim kuruyoruz. 

Biliyor muydunuz?

Bir saat boyunca çalışan bir televizyon atmosfere yaklaşık 250 CO2 salar.