arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne bağlıyız.
 
Prysmian Group, sivil toplum için yeni bir kalkınma modeline geçişin temel itici güçleri olan enerji iletimi ve dağıtımı ve telekomünikasyon için altyapıların oluşturulmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunarak küresel gündem hedeflerine ulaşılmasını desteklemeye kararlıdır.
 
Birleşmiş Milletler “On Yıllık Eylem Planı”, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ortaya çıkardığı tüm zorluklara somut çözümler tanımlar. İlk ve en önemli hedef, elektrik enerjisi üretimini temiz hale getirmektir. Fosil yakıt kullanımı ve iklim değişikliğinin ana nedeni olan ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarının yaklaşık %60'ına dayanan mevcut modelden, ekosistemleri gelecek nesiller için koruyan ve toplumların ve ekonomilerin gelişme göstermesini desteklemek üzere dünyanın her yerinden giderek daha fazla sayıda insan için erişilebilir hale gelen yenilenebilir enerjiye dayalı bir modele geçiş yapılması gerekmektedir. 

Biliyor muydunuz?

Dört kişilik bir ailenin her bir ferdi, günde bir kez sifonu amacı dışında çekerse yılda 16 ton su harcanmış olur.