arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT

Türk Prysmian, üretimin her safhasında kalite ve inovasyonu ön planda tutarak; doğal kaynakları koruyan ve çevresel etkiyi en aza indiren ürünler ve süreçler geliştirmeye çalışmaktadır. Şirketimiz, bir taraftan müşterilerinin ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermeye çalışırken, diğer taraftan toplum ve tüketiciler için faydalı sonuçlar üretecek en yeni kablo teknolojilerini kullanmaktadır.  

Bu kapsamda, yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimini artırırken, enerji, su ve hava gibi doğal kaynakların tüketimini azaltan Türk Prysmian, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli ortamların oluşturulmasına özen göstermektedir. Bu doğrultuda da, üretimde işlenmemiş, ham malzeme kullanımını tercih etmemekte; işlenmiş malzemelerin tekrar kullanılması ve hayat döngüsüne katılması, ahşap hammaddelerin tekrar kullanım oranının artırılması için çaba sarf etmektedir.  

Türk Prysmian, en önemli varlığı olan çalışanlarıyla birlikte; üretimde kullanılan hammaddelerin temininden, ürünün son tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda ortaya çıkabilecek sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri en aza indirgemeye yönelik bir üretim hedeflemektedir. Şirketimiz, bugünün en yeni teknolojilerini kullanarak, kalite ve inovasyondan ödün vermeden ve “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” şeklinde tanımladığı şirket misyonu doğrultusunda, geleceğin kablo ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir.