YE3S(AL)E / 2XS(FL)2Y 89/154 kV

YE3S(AL)E / 2XS(FL)2Y 89/154 kV

YE3S(AL)E / 2XS(FL)2Y 89/154 kV

YE3S(AL)E / 2XS(FL)2Y 89/154 kV

 

Yapı

Bir damarlı, çok telli, bakır iletkenli, dielektrik kayıpları çok küçük PROTOTHEN®–X (XLPE) yalıtkanlı, elektriksel alanı homojenle•tirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak takviye edilmiş bakır ekranlı, suda şişen bant tabakalı, alüminyum koruyucu kılıflı ve Polietilen dış kılıflı yüksek gerilim enerji kabloları. Ekran boylamasına ve radyal yönde su sızdırmazdır. İstenirse, iletkende de boylamasına su sızdırmazlık sağlanabilir.

Teknik Bilgiler

- TS 10382 IEC 60840’a göre üretilirler.
- İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 90 ºC
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC (Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)
- İletken Yapısı: Rijit
- Test Gerilimi (AC): 2,5Uo (30 dk.) 

Kullanıldığı Yerler 

Bu kablolar, güvenlik, sağlık ve görüntü kirliliği nedeniyle havai yüksek gerilim hatlarının şehir merkezlerine giremediği yerlerde, toprak altında, beton kanallar ve / veya PVC-PE borular içinde yer alırlar, enerji üretim / dağıtım yerleri trafo merkezlerini ulusal / uluslararası dağıtım şebekelerine bağlarlar.

11-YE3S-AL-E.pdf