Prysmian Kablo Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 91,76’ya yükseltti

Prysmian Kablo Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 91,76’ya yükseltti

Categories: Corporate

İstanbul, Türkiye   -   12/05/2018 - 1:45 PM

Türk kablo sektörünün tek halka açık şirketi Prysmian Kablo’nun 2018 “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu” açıklandı. Bu yıl da kurumsallık ilkelerine verdiği önem ile dikkat çeken Prysmian Kablo gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu”nu 2018 yılında 100 üzerinden 91,76’ya ulaştırdı.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu, her sene Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından incelenen Prysmian Kablo’nun, 2018 yılı “Kurumsal Yönetim Derecelendirme” notu açıklandı. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri firması tarafından hazırlanan çalışmada, Prysmian Kablo’nun “Kurumsal Yönetim Derecelendirme” notu 100 üzerinden 91,76 olarak güncellendi. “Kurumsal Yönetim Derecelendirme” performansında üst üste 8’inci yıl gösterdiği artış ile bu konudaki istikrarını sürdüren Prysmian Kablo, 91,76 notu ile İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne en üst düzeyde dahil edilmeye bir kez daha hak kazandı.  

Prysmian Kablo’nun kurumsal yönetim derecelendirme notuyla ilgili, Prysmian Kablo’nun Mali İşler Direktörü Ercan Gökdağ, şunları söyledi; “En yüksek not aralığında güncellenen uyum performansımız Prysmian Kablo’nun SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağladığını, tüm politika ve önlemleri uygulamaya aldığını, şirketin yönetim ve iç kontrol mekanizmalarının etkin bir şekilde işlediğini göstermektedir. Artışın sağlandığı alanlara ve trendine baktığımızda son beş yılda Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kategorisinde 10,84, ortalama puanın belirlenmesinde en yüksek paya sahip Yönetim Kurulu kategorisinde ise 5,01 puan artışı sağlandığı görülmektedir. Bu da kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütüldüğünü, yönetim kurulumuzun yapı ve işleyişinin, kurumsal yönetim ilkeleri bakımından “en iyi uygulama kategorisi”nde olduğunu ortaya koymaktadır.”

Türk kablo sektörünün tek halka açık şirketi: Prysmian Kablo

Prysmian Kablo’nun CEO’su Erkan Aydoğdu ise, şunları söyledi; “Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önemi ve bu sureci ilerleterek yürütmekte olan kararlılığımızın göstergesidir. Geçmiş yıllardaki puanlarımız da göz önüne alındığında, derecelendirme notumuzun grafiğinin tutarlı bir şekilde yükseliş gösterdiği görülmektedir. Sektöründeki tek halka açık şirket olarak faaliyetlerimizi adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk çerçevesinde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisine ve endüstrisine 54 yıldır aralıksız katkı sağlayan Prysmian Kablo, gelecek yıllarda da süregelen yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Geçmiş yıllara ait Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları’nın tam metnine Prysmian Kablo’nun web sayfası www.prysmiangroup.com.tr içerisinde yer alan “Kurumsal Yönetim” başlığından ulaşabilirsiniz.

Resmi indirin file_download