Prysmian Group sürdürülebilirlik çalışmalarında 2020 hedeflerini bugünden yakalıyor

Prysmian Group sürdürülebilirlik çalışmalarında 2020 hedeflerini bugünden yakalıyor

Categories: Corporate

Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group, sürdürülebilirlik stratejisinde kendisine koyduğu 2020 hedeflerinin çoğuna bugünden ulaştığını duyurdu.

İstanbul, Türkiye   -   08/05/2019 - 12:00 PM

2018 itibariyle yıllık gelirlerinin yüzde 37’sini düşük karbonlu ürünlerden eden Grup, atıklarının yüzde 66’sını geri dönüşüme kazandırdı. Sera gazı emisyonlarını 2018'de yüzde 3,7 oranında düşüren Şirket, 2020 için bu oranı yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyor. 2017’de yüzde 6,4 olan kadın yönetici oranını 2018’de yüzde 10,8'e yükselten Prysmian Group, İtalya’daki merkez ofisi için LEED sertifikası alarak enerji maliyetlerinde de yüzde 40 tasarruf sağlıyor.

Dünya kablo devi Prysmian Group, 2020 sürdürülebilirlik hedeflerinin çoğunu 2018 itibariyle aştığını, bazılarında da büyük ilerlemeler kaydettiğini açıkladı. 2016 yılında oluşturduğu sürdürülebilirlik politikası kapsamında Birleşmiş Milletler’in (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni baz alan Grup, bu hedeflerden Yenilik ve Altyapı, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Yenilenebilir Enerji, Sorumlu Tüketim ve Cinsiyet Eşitliği maddelerini önceliklendirerek programına aldı. Uluslararası Sürdürülebilirlik Endeksleri’nden gelen girdilerle ve grup paydaşlarının ihtiyaç ve beklentileriyle yola çıkan Prysmian Group, 2018 yılında çevre ve insan kaynakları hedeflerinde kendi programının önüne geçti. 5 sürdürülebilir kalkınma hedefini 3 ana başlıkta toplayan grubun, 2016’dan bu yana sürdürdüğü sürdürülebilirlik çalışmaları dünyada pek çok şirkete örnek olacak nitelikte.

Yıllık gelirlerinin yüzde 37’si düşük karbonlu ürünlerden geliyor

Prysmian Group bu kapsamda ilk hedefini; “Telekomünikasyon ve enerji altyapılarında sürdürülebilirliği destekleyen yenilikçi ürünler geliştirmek; “yeşil” ürünlerin satışını artırmak; enerji ve telekomünikasyonun herkes için erişilebilir olmasına katkıda bulunmak; araştırma, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojilerin üretimini desteklemek” olarak tanımlıyor. Bu hedefe ulaşmak için, 2020 yılına kadar yıllık gelirlerinin yüzde 40'ını düşük karbonlu ürünlerden elde etmeyi hedefleyen Prysmian Group, 2018 yılında yüzde 37'ye ulaşarak, hedefine 2 yıl önceden yaklaştı.

Atıkların yüzde 66’sı geri dönüştürülüyor

Prysmian Group’un ikinci sürdürülebilirlik başlığı, dünya genelinde bulunan 112 fabrikasında ve tedarik zincirinde enerji tüketimini azaltmak. Bu amaca ulaşmak için Prysmian Group, hem enerji tüketimini hem de sera gazı emisyonlarını azaltarak enerji ve doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını sürdürmeyi amaçlıyor. Atıkları en aza indirmeyi ve hammaddeleri yeniden kullanmayı hedefleyen Şirket, tedarikçilerinde ve iş ortaklarında da sürdürülebilir uygulamaları teşvik ediyor. 2020 yılında atıklarının yüzde 40’ını geri dönüştürerek yeniden kullanmayı hedefleyen Şirket, 2018 yılında bu hedefini aştı. Şirket, 2018 yılında, atıklarının yüzde 66'sını geri dönüştürdü. Sera gazlarının azaltılması için emisyonlarını 2017'de yüzde 5, 2018'de yüzde 3,7 oranında azaltan grubun 2020 hedefi ise yüzde 15.

Prysmian Group, 2016'da yüzde 40 olan tedarikçi ağı için her yıl yeniden kullanılan kablo makarası oranını da 2018'de yüzde 50'ye yükseltti. 2018'de GreenRouter iş ortaklığı ile İtalya'da seçili bölgelerdeki tedarik zincirindeki CO2 emisyonlarını ölçmeye başlayan Şirket, bu projeyi 2019 yılında Kuzey Avrupa ile başlayan diğer coğrafi bölgeleri kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor.

Prysmian Group’da çalışanların yüzde 30’u kadın

Prysmian Group’un bu kapsamdaki üçüncü ana başlığı ise sosyal sorumluluk projeleriyle, faaliyet gösterdiği toplulukların sosyo-ekonomik refahına katkıda bulunmak. Bu başlık, Grubun çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini destekleyerek etik davranışları teşvik etmesi, çalışan haklarını koruması ve son olarak paydaşlarla etkili ve şeffaf bir iletişim geliştirmesini kapsıyor. 2020'de yüzde 12 oranında kadın yöneticiye sahip olma hedefine doğru güçlü bir ilerleme kaydeden Prysmian Group, 2017'de yüzde 6,4 olan bu oranı 2018’de yüzde 10,8'e çıkardı. Prysmian Group'ın 30.000 kişilik toplam işgücünün yaklaşık yüzde 30'u kadın. Şirket, 2018'de çeşitli hayırseverlik çalışmalarına ve projelerine de 200.000 Euro bağışta bulundu.

Yüzde 100 plastiksiz ofis

Tüm bu hedeflerini önümüzdeki dönemde General Cable’la daha da genişletecek olan Prysmian Group’un sürdürülebilirlik çalışmaları, İtalya, Milano’daki kendi merkez ofisinden başlıyor. Bina, Platin LEED sertifikası aldı ve bina bünyesindeki, güneş panelli çatı gibi yeni teknolojik uygulamalar sayesinde, eski genel merkeze kıyasla enerji maliyetlerinde yüzde 40 tasarruf sağlanıyor. Kahve kupaları dahil olmak üzere, her şeyde tek kullanımlık plastik yasaklandı ve böylece tüm bina yüzde 100 olarak plastikten arındı. Prysmian Group, merkez ofisteki tüm çalışanlarına Milano’nun toplu taşıma sistemine yıllık ücretsiz giriş hakkı sunuyor. Sonuç olarak, çalışanların yüzde 40'ı tren veya otobüsle işe gidip geliyor.

Resmi indirin file_download