P3 Performans Yönetimi

P3 Performans Yönetimi

Çalışanlarımızın performansı, işimizdeki performansı belirler.

Çalışanlarımızın mükemmel olma potansiyeline sahip olduklarına inanıyoruz. Onlar başardıklarında, bizde başarılı oluyoruz.  Bu, daha iyi sonuçlar almak ve hedeflerimize kolaylıkla ulaşmak anlamına geliyor. Dünya genelinde tüm çalışanlarımızın performansını değerlendirmek ve stratejik operasyonlarımızın geliştirilmesine destek olmak için Prysmian People Performance (P3) ismini verdiğimiz performans değerlendirme sistemimizi uygulamaya koyduk.

TR - Careers - What We Offer - P3 Performance Management - Encouraging individual excellence for Group success

Grubun başarısı için kişisel performansı desteklemek.

P3’nin birincil amacı, çalışanların bağlılığını arttırmak ve şirket hedefleriyle uyum halinde çalışmalarını sağlamak. Günlük çalışmalarının işimize olan katkısını anlamalarını sağlamak ve performans gelişimi için net ve ulaşılabilir bir çerçeve oluşturmak bizim için önemlidir.

P3 bize şu imkanları sağlar:

  • Kişi ve Grup hedeflerinin uyumlu olması: Çalışanları hem kendilerine, hem de tüm organizasyona fayda sağlayacak bir değer yaratmaya teşvik eder
  • Yönetici ve çalışanlar arasında iletişimi sağlaması: Karşılıklı iletişimde şeffaf olmayı, sonuçları paylaşmayı ve gelecek aksiyon planları üzerinde çalışmayı destekler
  • Liderlik potansiyeline sahip çalışanların belirlenmesi: Gelişim odaklı eğitim programları düzenlemeye ve gelecekteki başarıyı garanti altına almamızı sağlar

P3’nin süreç adımları aşağıdaki gibidir:

  • Hedef önerme: Çalışanlar kendi hedeflerini önermesi ve aksiyon planları üzerinde yöneticisiyle karşılıklı olarak karar verilmesi
  • Hedef belirleme: Hedeflerin belirlenmesi ve beklenen liderlik davranışları
  • Sürekli geribildirim: Çalışan ile yönetici arasında yapıcı iletişim
  • Değerlendirme: Ortaya çıkan sonucun, belirlenen hedefler doğrultusunda değerlendirilmesi
  • Kalibrasyon: Takımlar ve departmanlar arasında denge ve eşitlik sağlanması