TR - Ürünler & Çözümler - Belgelerimiz - GOST Belgeleri

GOST Belgeleri

GOST Belgeleri

ENERJİ ≤ 1 KV 0111067 11-11-16

(Rusya, Kazakistan ve Belarus için geçerlidir)

ENERJİ > 1 KV 1066746863458

(Rusya için geçerlidir)

ENERJİ > 1 KV 1250811 12-09-14

(Kazakistan için geçerlidir)

ENERJİ > 1 KV 1250811 12-09-14

(Kazakistan için geçerlidir)

Gereksizlik Mektubu

LV ve XLPEMV dışındaki fiber telekom kablolar

Gereksizlik Mektubu

Lastik Kablolar için

Rusya MV Belgesi

ENERJİ ≤ 1 KV

002142_30-11-2016

ENERJİ ≤ 1 KV

002143_30-11-2016

ENERJİ > 1-35 KV

001547_28-11-2011

TELEKOM

002145_30-11-2016

FİBER

0015746_28-11-2016