Mekanik Testler

Çekme Sağlamlığı ve Kopma Uzaması Testi

İzolasyon ve kılıf malzemelerinin mekanik dayanıklılıklarını ve yük altındaki davranışlarını belirlemek açısından çok önemlidir. Çekme sağlamlığı, ölçülen maksimum yükün kesit alana bölünmesi ile elde edilir ve birim alana düşen yükü hesaplar (N/mm²). Uzama değeri, aynı ölçüm esnasında bulunur ve numunenin başlangıçta ve sondaki boyunun birbirine yüzde (%) olarak kıyaslanmasıyla hesaplanır.

Yaşlandırma Testleri

Yaşlandırma test kombinasyonları kablo izolasyon ve kılıf malzemelerinin çeşitli şartlara maruz kaldıktan sonraki özelliklerini bulmak için kullanılır ve kablonun çalışma sıcaklığındaki ömrü hakkında bilgi verir.

Hava Fırınında Yaşlandırma

Numuneler, yaşlandırma işlemi için hava fırınında standartlarda belirlenmiş sıcaklıkta bekletilirler. Yaşlandırma öncesi ve sonrası çekme sağlamlığı kopma uzaması testleri yapılarak değişimler gözlemlenir. Hava Fırınında İletken ile Birlikte Yaşlandırma Sıcaklıkla birlikte iletkenin damar malzemesine etkisini ölçmek için kullanılır.

Uyumluluk Testi (Kablo halinde yaşlandırma)

Kablonun yaşlandırılmasında, kabloyu oluşturan tüm metal ve metal olmayan malzemelerin sıcaklığın etkisi ile birbirleri ile uyumlu olup olmadığı test edilir. Kütle Kaybı Testi: PVC malzemelerde ısı ile kaybolan yumuşatıcı miktarını bulmak için kullanılır (mg/cm²).

Yüksek Sıcaklıktaki Testler
Hot Set Testi

Numunenin çapraz bağlanma özelliğini belirlemekte kullanılır. Halter şeklindeki numuneler, belirli bir yük altında 200°C’de 15 dakika bekletilir, ardından yük kaldırılarak 5 dakika daha bekletilir. İlk boyu, yük altındaki boyu ve yük kaldırıldıktan sonraki boyu ölçülerek değişimler hesaplanır.

Yüksek Sıcaklıkta Basınç Testi

Kablo dış kılıfının yüksek sıcaklıklarda dışarıdan bir basınca maruz kaldığında et kalınlığındaki değişimi belirlemekte kullanılır. Kablonun çalıştığı ortamlardaki ezilmeleri simüle eder. Standarda göre, 80°C / 90°C, 4 veya 6 saat boyunca uygulanır.

Isı Şoku Testi

Kablonun 150°C sıcaklıkta 1 saat boyunca bükme yarıçapından çok daha düşük bir yarıçapa büküldüğündeki dayanımını belirler. Çalışma sıcaklığındaki deformasyonlar açısından önemlidir.

İzolasyonun Büzülmesi Testi

Sıcaklığın malzeme üzerindeki geri çekme etkisini görmek için yapılır. Test, 130°C sıcaklıkta 4 saat boyunca uygulanır. Kablo bağlantı noktalarında izolasyon malzemesinin büzülme değerleri oldukça önemlidir.

Düşük Sıcaklıktaki Testler
Düşük Sıcaklıkta Bükme Testi (Dış Çap ≤ 12,5 mm)

–15°C’de çapa göre belirlenen mandrellerin çevresine kablonun belli bir hızda sarılmasıyla yapılır.

Düşük Sıcaklıkta Uzama Testi (Dış Çap > 12,5 mm)

–15°C’de kablonun dış kılıf malzemesine yapılır. Standart kopma mukavemeti ve uzama testinde uygulanan yöntem uygulanır. Farklı olarak, test kabin içerisinde düşük sıcaklıklarda yapılır.

Düşük Sıcaklıkta Darbe Testi

Kabloların dış çapları ve dış kılıf et kalınlıklarına göre standartta belirlenen ağırlıklar, – 15°C’de kablo üzerine darbe şeklinde uygulanır. Prysmian Group’un özel olarak geliştirdiği malzemeler, -15°C’nin altındaki sıcaklıklarda dahi düşük sıcaklıktaki testleri başarıyla geçmektedir.