Liderlik

Liderlik

Çalışanlarımızın performansı, işimizdeki performansı belirler.

Başarımızın anahtarları; işimize duyduğumuz tutku, gösterdiğimiz liderlik ve çözüm odaklı olmaktır. Gelecekteki başarımızın anahtarı da budur.

Bu yüzden Prysmian Group'da, liderlerimizdeki kişisel nitelikleri ve davranışları tanımak ve geliştirmek bizim için çok önemlidir.

TR - Careers - Why Prysmian - Leadership - Title - Our leadership behaviours

Liderlik Modelimiz

TR - Careers - Why Prysmian - Leadership - Leading change - Text

Değişime Liderlik Etmek

Değişime açık olmak
Değişim hedeflerinin cesaret ve tutku ile gerçekleştirilmesi için, yüksek oranda kişisel kararlılık sergilerken bireysel esnekliğin objektifliğini korur.

Kompleks durumlarla baş edebilmek
Kompleks durumları anlar ve temel bir çerçeve içerisinde kavramlaştırır, belirsiz durumlarda en iyi çözümleri bulur, sakin ve pozitif yaklaşımını korur, sistem içerisinde hareket eder.

Şeffaflığı artırmak
Başkalarına kulak verir, öğrenimleri belirler ve paylaşır, içgörülerin birey ve grup performansını iyileştirmekte kullanılmasını sağlar.

Yeniliğe öncülük etmek
Ticari sonuçları iyileştiren yaratıcı düşünceyi destekler; sınırları aşan fikirler geliştirir ve bir şeyleri farklı şekillerde yapma isteği sergiler.

EN - Careers - Why Prysmian - Leadership - Row - Image

TR - Careers - Why Prysmian - Leadership - Leading people - Text

İnsanlara Liderlik Etmek

Ekip çalışması oluşturmak ve desteklemek
Gruplar içerisinde ekip çalışması oluşturur ve teşvik eder; başkalarını ortak hedeflere dahil eder, yönlendirir ve teşvik eder.

Gelişimi teşvik etmek
Kendini, ekip üyelerinin ve/veya iş arkadaşlarının gelişimine ve eğitimine adar.

Rol model olmak
Kişilere adil davranır, sözleri ile eylemleri tutarlıdır, kendi hatalarının sorumluluğunu üstlenir ve Grup değerlerini (Mükemmeliyet, Anlayış ve Bütünlük) yaygınlaştırır.

TR - Careers - Why Prysmian - Leadership - Leading business

İşe Liderlik Etmek

İşe Liderlik Etmek

Kararlara öncülük etmek
Mükemmel, uzun vadeli performans ve sonuçlar elde etmek için hızlı ve etkili kararlar verir.

Şirketi sahiplenmek
Şirketin sahibi gibi davranır, mevzuları girişimci bir yaklaşımla idare eder.

Prysmian Group değerlerini hissetmek
Prysmian Group işi ve pazarı (ürünler, rakipler, müşteriler, piyasa eğilimleri) hakkında geniş çaplı bilgi sahibidir ve bu bilgisini ticari öngörüye dönüştürür.

TR - Careers - Why Prysmian - Leadership - Infographic Leadership new

Karakteristik Özelliklerimiz

P4; performanstan potansiyele geçiş. İlham veren bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın işlerine daha fazla katkıda bulunmasını ve gelişimlerinin devamını sağlayan; özel olarak tasarlanmış kişisel gelişim programları geliştirdik.