Sermaye Arttırımı

Sermaye Arttırımı

Fon Kullanım Raporu

2019

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

2019

SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME

2019

SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname

2019

Denetim komitesi Fon Kullanım Raporu

SPK Tarafından Onaylanan İzahname

SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname

Fon Kullanım Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Sosyal Sorumluluk Raporu

Kurumsal Yönetim Sosyal Sorumluluk Raporu

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Raporu

Sosyal Sorumluluk Raporu

Sosyal Sorumluluk Raporu

Sosyal Sorumluluk Raporu

Sosyal Sorumluluk Raporu

Sosyal Sorumluluk Raporu

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili Taraf İşlemleri

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ