İŞLEVSELLİK TESTLERİ

Sıyrılma Testi

Montaj esnasında damarlara ulaşabilmek için kabloların kılıfının sıyrılması gerekir. Özellikle, dolgu malzemesinin damarlara yapıştığı durumlarda, sıyrılmadaki zorluklar nedeniyle zaman kayıpları oluşur. Kolay sıyrılan bir kablonun çok daha hızlı montajı mümkündür. Bu o özellik için sıyrılma kuvvetini belirleyen, sıyrılabilirlik testi çekme cihazında uygulanır.

Kayganlık Testi

Bina içi tesisat kabloları montaj esnasında boruların içerisinden itilir. Boru içerisinde daha rahat hareket edebilen kablolar montajda kolaylık sağlar. Bu tip etkileri görmek için kayganlık testi uygulanır.

Aşındırma Testi

Kablo dış kılıfı, montaj esnasında, sivri yüzeylere temas ederek çeşitli mekanik etkilere maruz kalabilir. Bu etkileri ölçmek için aşındırma testi kullanılır. Testte kablonun dış kılıfına V şeklindeki metal düzenek 90°’lik açı ile yerleştirilir. Bıçağın üzerine yük uygulanarak belli sayıda döngü yapılır ve dış kılıfın aşınmaya karşı olan direnci ölçülür.

Büzülme Testi

Kablo dış kılıfı yüksek sıcaklığa maruz kaldığında yeniden büzülebilir. Bu durum, kablonun yaşam döngüsünde geri dönülemez bir etki yapar. Bu tip etkileri belirlemek için dış kılıf büzülme testi uygulanır.

Döngüsel Dayanım Testi

Kablo, yaşam döngüsü boyunca düşük ve yüksek çalışma sıcaklık etkilerine maruz kalır. Bu tip etkiler için döngüsel dayanıklılık testi uygulanır. (-15°C, +80°C) Kablo bükme yarıçapında bükülür ve bir şartlandırma kabininde bekletilir. Şartlandırma kabini, belli döngülerle en yüksek ve en düşük sıcaklıklara ulaşarak, kablonun yaşam döngüsünü simüle eder. Kablolardaki çatlaklar ve bozukluklar gözlemlenir.

Sıyrılma Testi

Montaj esnasında damarlara ulaşabilmek için kabloların kılıfının sıyrılması gerekir. Özellikle, dolgu malzemesinin damarlara yapıştığı durumlarda, sıyrılmadaki zorluklar nedeniyle zaman kayıpları oluşur. Kolay sıyrılan bir kablonun çok daha hızlı montajı mümkündür. Bunu simüle etmek için sıyrılma kuvvetini ölçen sıyrılabilirlik testi uygulanır. Metot, 150 mm’lik 3 test numunesi, 3 metrelik bir kablonun ayrı ayrı bölgelerinden alınır. Numunelerin bir ucundan 50 mm’lik kılıfı çıkartılır. Açılan damarlar bir halkanın içerisinden geçirilerek çekme test cihazına bağlanır. Cihaz çenelerinin bir ucu damarları, diğer ucu kılıfın bulunduğu halkayı tutar ve sıyrılma testi gerçekleştirilir. Test sonucunda, kabloyu sıyırmak için gerekli olan zamana bağlı kuvvet ölçülmüş olur.

Prysmian (NHXMH / 052XZ1 tip) kablolar, 500 mm’den dahi rahatlıkla sıyrılabilir. Bu, son kullanıcılara daha kolay kullanım ve hızlı montaj imkanı sunar.

Kayganlık Testi

Bina içi kabloların montajı esnasında kablolar boruların içinden itilir. Boru içerisinde daha rahat hareket edebilen ürünler montajda kolaylık sağlamaktadır. Bu tip etkileri görmek için kayganlık testi uygulanır.

Kayganlık testi, Prysmian’ın geliştirdiği bir test olup, “W” seklinde çeşitli dönüş açıları olan boru düzeneğinde, kablonun çekilme kuvvetini ölçer. Ölçülen çekme kuvveti, standart ürünlerde oldukça yüksek olmasına rağmen, Prysmian’ın geliştirdiği özel çözümlerde oldukça azaltılmıştır.

Bu sebeple, son kullanıcılar kabloyu daha kolay ve hızlı bir şekilde boruların içerisinden geçirerek, montajda ekonomik avantaj sağlayabilirler.