GEOMETRİK TESTLER

İletken İncelenmesi

İletken, kablonun kalbi gibidir. İletkendeki bakırın kalitesi, kablonun yaşam süresine direkt olarak etki eder. İletken yapısı aşağıdaki adımlar uygulanarak kontrol edilmelidir: iletken yapısındaki tel sayısı sayılmalı, toplam iletken çapı ölçülmelidir.

İzolasyon Et Kalınlığı

Kablo izolasyon et kalınlığı, izolasyon direnci gibi, elektriksel açıdan direkt kablonun çalışmasına etki eden faktörlerden birisidir. Standartta istenen değerden daha düşük izolasyon et kalınlığı olan kabloların yasam suresi daha kısa olur. 1’er metrelik aralıklarla kablolar kesilerek her 2 ucundan, toplam 3’er numune alınır. Her bir numune, optik eksene dik olacak şekilde kesilerek mikrometre, profil projektör ya da benzer bir aparat yardımıyla ölçülür. En ince izolasyon kalınlığı olan yerden başlayarak 6 ölçüm yapılır. Bütün ölçümlerin ortalaması ve en ince yerin ölçümü standartta istenen değerden düşük olmamalıdır.

Dış Kılıf Et Kalınlığı

1’er metrelik aralıklarla kablolar kesilerek her 2 ucundan, toplam 3’er numune alınmalıdır. Her bir numune, optik eksene dik olacak şekilde kesilerek mikrometre, profil projektör ya da benzer bir aparat yardımıyla ölçülür. En ince izolasyon kalınlığı olan yerden başlayarak 6 ölçüm yapılır. Bütün ölçümlerin ortalaması ve en ince yerin ölçümü standartta istenen değerden düşük olmamalıdır.

Dış Çap Ölçümü

Dış çapları 25 mm’yi geçmeyen kablolarda ölçümler mikrometre, profil projektör veya benzeri bir aparat yardımıyla, birbirine dik olarak 2 yönlü ölçülür. Kablo dış çapının 25 mm’yi geçtiği durumlarda kablonun çevresi bir metre ya da benzeri bir araç yardımıyla ölçülür ve dış çap hesaplanır. Standarda göre 25 mm’ye kadar olan numuneler virgülden sonra 2 basamaklı, 25 mm’nin üzerindeki ölçümler ise virgülden sonra 1 basamaklı olarak ölçülebilir. İstenen değerler her bir kablo standardında tanımlanmıştır.