ELEKTRİKSEL TESTLER

Ortam Sıcaklığında İzolasyon Direnci

Testten önce uçlardan damarlar çıkartılarak kablo ortam sıcaklığındaki suyun içerisinde en az 1 saat bekletilir. D.C. test gerilimi 80 V ile 500 V arasında olmalıdır ve 1 dakikadan az, 5 dakikadan çok olmamak koşuluyla, stabil bir sonuca ulaşıncaya kadar kabloya uygulanır. Ölçümler her bir damar ile su arasında yapılır.

Maksimum İletken Çalışma Sıcaklığında İzolasyon Direnci

Kablo numunesinin damarları, maksimum iletken çalışma sıcaklığının ±2°C aralığında daldırılarak, ortam sıcaklığında uygulanan metod ile ölçülür.

Gerilim Testi (Damar)

Kablo numunesinin damarları testten en az 1 saat önce ortam sıcaklığındaki suya daldırılmalıdır. 4Uo’a eşit, şebeke frekanslı bir gerilim, 4 saat boyunca sürekli bir şekilde damarlar ve su arasında uygulanır.

İzolasyon Su Emme Testi

Damarlar, standartta belirtilmiş sıcaklıkta, önceden ısıtılmış suyun içerisine daldırılır. 4 kV’luk A.C. ön gerilim testini geçebilen damarlar, su içerisinde standardın belirlediği sıcaklıkta beklemeye devam eder. Standarttaki tabloya uygun olarak iletkenler ve su arasına, standartta belirlenen zamana göre D.C. gerilim uygulanır.

Yüzey Gerilimi

150 mm uzunluğunda 3 numune, kılıf numunesinden alınarak çevrelerine bakır teller sarılır ve fırında şartlandırılır. Fırındaki numunelerin şartlandırılmasından sonra, bakır iletkenler yardımıyla yüzey direnci, gerilim uygulandıktan 1 dakika sonra ölçülür.

İzolasyonun D.C. Gerilime Uzun Sureli Dayanma Testi

Bütün kılıflar çıkartılarak damarlar 60°C’deki suya daldırılır. 220 V D.C. gerilim, 10 gün boyunca uygulanır. Test sonucunda, izolasyonda kısa devre olmaması gerekir.

Gerilim Testi (Kablo)

Tek damarlı kablolar 1 saat boyunca ortam sıcaklığındaki suya daldırılarak test gerilimi 5 dakika boyunca iletken ile su arasına uygulanır. Çok damarlı kablolarda test edilecek damar haricindeki tüm damarlar ve varsa metalik komponentler topraklanır. Daha sonra test gerilimi, test edilecek damar ile toprak arasına 5 dakika boyunca uygulanır.

Yıldırım Darbe Testi

Kablonun her bir damarı hatasız olarak 10 pozitif ve 10 negatif gerilim darbelerine dayanıklı olmalıdır. Darbe testinden sonra kablo numunesinin her bir damar? ortam sıcaklığında, güç frekans gerilim testine 15 dakika boyunca maruz bırakılır.

İletken Direnci Olcumu

İletkenleri ölçülecek olan kablolar, test odasına en az 12 saat boyunca test sıcaklığında kalacak şekilde yerleştirilir. Sonrasında mikroohmmetre yardımıyla iletken direnci, sıcaklık faktöru de hesaplanarak ölçülür.

Ekstra Test: Delinme Gerilim Testi

Test, rutin test gerilimi ile başlar ve kısa devre oluncaya kadar kV (max.10) adımlarıyla gerilim miktarı artırılır. Elektrik alan yoğunluğu istenenden aşağıda olmamalıdır. Test, malzeme seçimlerinde oldukça önemlidir.