Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group TÜRKİYE

TÜRKİYE

Prysmian Group TÜRKİYE Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

GİZLİLİK BİLDİRİSİ

Bu Gizlilik Bildirisi’nin amacı, bu web sitesini ziyaret edenlerin/kullanıcıların kişisel bilgilerini işleme yöntemlerini açıklamaktır. Bu bilgiler, aşağıdaki adresten Prysmian'ın web sitesine bağlanan taraflara, 196/03 numaralı kanun hükmünde kararnamenin 13. maddesine - Kişisel verilerin korunmasına yönelik kurallar (buradan itibaren "kurallar" olarak anılacaktır) - uygun olarak verilmiştir: prysmiangroup.com, Prysmian S.p.A. şirketine (buradan itibaren "Prysmian" olarak anılacaktır) aittir ve Prysmian tarafından yönetilmektedir. Prysmian, Prysmian Davranış Kuralları’nda açıklandığı gibi kişisel verilerin korunmasına yönelik kanuna (kanun hükmünde kararname no. 196/03) uygun hareket edeceğini taahhüt eder. Web kullanıcıları ve sitemizi ziyaret edenler, herhangi bir kişisel bilgiyi paylaşmadan ve/veya web sitemizde yayımlanan herhangi bir elektronik formu doldurmadan önce bu Gizlilik Bildirisi’ni dikkatli bir şekilde okumalıdır.

VERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ

Veriler, bilgisayar destekli araçlarla (örneğin elektronik prosedürler) ve manüel olarak (kağıda basılı prosedürlerle), bu bilgilerin paylaşılma nedenlerine uygun kısıtlı süreler boyunca ve her şekilde ilgili kanunlara uygun olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İSTEĞE BAĞLI PAYLAŞIMI

İnternette dolaşım verileri hakkında daha önce belirtilen hususlara karşın, web kullanıcıları/site ziyaretçileri kişisel verilerini paylaşmaya karar verebilirler. Bu kişilerle iletişim kurulmaması, sadece kullanıcının talebinin yerine getirilemediği anlamına gelir.

VERİ DENETLEYİCİSİ VE VERİ İŞLEMCİLERİ

Veri denetleyicisi, VialeSarca 222 - 20126 Milano adresinde bulunan Prysmian S.p.A. şirketidir. Veri denetleyicilerini, bağlı şirketleri ve ilgili kuruluşları içeren güncellenmiş liste talep üzerine sunulacaktır.

VERİLERİ PAYLAŞAN TARAFLARIN HAKLARI

Kurallar altındaki 7. maddeye uygun olarak, kişisel verilerin ait olduğu kişiler, verilerinin mevcut olup olmadığını ve kayıtlı olup olmadığını kontrol etme ve verilerin içeriklerini ve kökenlerini inceleme haklarını kullanabilirler ve aynı zamanda verilerinin doğru olup olmadığını kontrol etme ve bu verilerin tamamlanmasını, güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme ve verilerinin silinmesini, isimsiz olarak kullanılmasını veya bu verilerin, kanunları ihlal edecek şekilde kullanılması halinde bu verilerin engellenmesini talep etme hakkına da sahiptirler. Ayrıca bu verilerin işlenmesine, yasal sebeplerle itiraz etme hakkına da sahiptirler. Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz:

Prysmian S.p.A. - Viale Sarca 222 - 20126 Milan, Tel. 39 02.6449 1 - Faks 39 02 6449 2542

e-mail: privacy.cable@prysmian.com