Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group TÜRKİYE

TÜRKİYE

Prysmian Group TÜRKİYE Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Prysmian Group Türkiye'nin CEO'su Erkan Aydoğdu - ETMD ile röportaj

img-news-widget

BURSA, TÜRKİYE

Share:

Bize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olduktan hemen sonra, 1997 yılında, Prysmian ailesine, Üretim Planlama departmanında aldığım görev ile katıldım. Bundan 3 yıl sonra, İtalya merkez ofise gittim ve Proses Kaizen Mühendisi olarak çalıştım. 2001-2002 yıllarında da Avrupa’daki çeşitli Prysmian fabrikalarında sürekli iyileştirme ekiplerine liderlik yaptım. 2003 yılında Türkiye’ye döndüm ve önce Lojistik Şefi, bir süre sonra da Lojistik Müdürü olarak çalıştım. 2010 yılında ise Ar-Ge Departmanı da bana bağlandı ve Ar-Ge ve Lojistik Direktörü olarak atandım. 2014 yılı Ocak ayı itibariyle de, yeni görevim ile, Prysmian Group Türkiye’nin CEO’su olarak, 17 yıl önce başladığım yolculuğa devam ediyorum.

Firmanızdan ve firmanızın gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseder misiniz?

Prysmian Group Türkiye olarak, dünya çapında enerji ve telekom kabloları alanında lider bir firma olan Prysmian Group’un 50 ülkedeki 91 fabrikasından birine sahibiz. Mudanya’da bulunan fabrikamızda bugün, taşeronlarıyla birlikte 600’den fazla çalışanımızla, her daim son teknolojiyi takip ediyoruz ve grubumuz içerisindeki 17 Ar-Ge Merkezi’nden olan laboratuvarlarımızda tasarladığımız ve geliştirdiğimiz kablo ve sistem çözümlerinde farklılaşma yaratmak ve performansı yüksek, güvenli, kullanım kolaylığı sağlayan ürünler üretmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2012 yılında lanse ettiğimiz, Türk Kablo Sektörü’nün bugüne kadar geliştirilmiş en kapsamlı bilgilendirme ve eğitim girişimi olan “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir...” kampanyamız, Prysmian Performans Testi projemiz ve kablo temin ettiğimiz alanında en prestijli ve özel projeler ile sektörümüze öncülük etmekten gurur duyuyoruz.

Çalıştığınız konuda Üretim yaparken karşılaştığınız problemler nelerdir?

Prysmian Group Türkiye olarak biz problemler üzerinde durmaktansa, o problemleri nasıl aşabileceğimize odaklanmayı tercih ediyoruz. Elbette firmamızın gerek Türkiye’deki uzun yıllara dayanan varlığı gerekse global yapısından aldığı güç ile gerekli imkanlara sahibiz. Bunu bir artı olarak almamız gerekir ama bunun dışında da, firmamızın bugünlere gelmesindeki en kritik noktalardan biri de sahip olduğu bu bakış açısıdır.

Prysmian Group’un 130 yıllık deneyiminin yanı sıra, biz de Prysmian Group Türkiye olarak geçtiğimiz yıl 50. yılımızı geride bıraktık; yani bugün itibariyle bu sektörde 50 yıllık bir deneyime sahibiz. Bununla birlikte, Prysmian Group bünyesindeki, dünya çapında farklı yerlerde bulunan 17 Ar-Ge merkezinden birisi olan, Mudanya fabrikamızdaki Ar-Ge merkezimizin de desteği ile üretimin her aşamasında karşılaşabileceğimiz problemleri öngörüp gerekli önlemleri alabiliyoruz. Dünya genelindeki 91 fabrikamız ile sürekli iletişim halinde olmamız, fabrikamızda en son teknolojiyi kullanmamız, kalite ve denetim sürecimizden geçmiş olan, dünyanın önde gelen tedarikçileri ile çalışmamız ve sektördeki en deneyimli ve başarılı ekibe sahip olmamız; sadece üretim sürecine değil, tedarik zincirinin tüm aşamalarının entegre bir şekilde yönetilmesine ve verimliliğimizin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Türkiye’de Elektrik alanında Üretim yapan firmaların durumunu değerlendirir misiniz? Elektrik alanında çalıştığınız konuda Üretim yapan firmaların durumunu değerlendirir misiniz?

TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) rakamlarına göre, Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2013 yılında 64.044 MW iken; 2014 yılında bu rakam yaklaşık %7,5 artarak, 68.845 MW seviyelerine ulaşmıştır. Bir taraftan Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü artarken, diğer taraftan elektrik sektörünün lokomotifi olan inşaat sektöründeki büyümenin yavaş da olsa devam etmesi, elektrik sektöründeki üreticiler için olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte, TÜİK rakamlarına göre 2014 yılının ilk 11 ayında, Türkiye’nin elektrik malzemesi ihracatı 8,79 milyar USD olmuştur ve bu Türkiye’nin toplam ihracatının %6,1’ine karşılık gelmektedir. Dolayısı ile, elektrik sektöründe üretim yapan firmalar için halen fırsatlar mevcuttur.

Kablo sektörüne gelince; Türkiye’de onlarca kablo firması olmasına rağmen, bizim gibi uluslararası yapıda olan sadece bir firma var. Sektördeki bazı yatırımcıların plansız ve kısa süreli hedefler doğrultusunda, yeterli finansal gücü olmadan yaptıkları yatırımlar neticesinde ortaya çıkan atıl kapasite, hem bu firmaları hem de sektörü zora sokmaktadır. Bununla birlikte, hem bu firmaların ihracattaki yetkinliklerinin aynı olmaması, hem de ihracat pazarlarında son zamanlarda yaşanan problemler iç piyasadaki rekabetin artmasına, bazı üreticilerin ayakta kalabilmek için maalesef kaliteden ödün vermesine ve dolayısı ile kalitenin standartların altına düşmesine sebep olabilmektedir.

Türkiye ve Dünya’da, hem kendi çalıştığınız konuda hem de genel olarak Elektrik konusunda Üretimi kıyaslar mısınız?

Dünya kablo tüketimi, 2014 yılında yaklaşık 16 milyon tona ulaşmıştır. Ürün grubu bazında ise, harici bakır telekom kablolarına olan talepteki düşüş devam ederken, fiberoptik kablolarına olan talep ciddi oranda yükselmekte, enerji kablolarına olan talep ise az da olsa artarak sürmektedir. 2014 yılındaki toplam dünya kablo üretimi 2013 yılı ile aynı seviyelerde kalırken, artan rekabet koşulları ile birlikte, üretimin büyük bir kısmı gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaya başlamıştır.

Dünya kablo pazarının önemli tedarikçilerinden biri haline gelmiş olan Türkiye kablo sektörü, üretiminin ciddi bir kısmını yaklaşık 150 ülkeye ihraç ederek, 2014 yılında yaklaşık 2,2 milyar dolar ihracat yapmış; kablo ve tel ihracatı yapan ülkeler arasında 12. sırada yer almıştır. Türk üreticilerin en son teknolojiyi kullanabiliyor olması, Türkiye’nin genç ve eğitimli nüfusa sahip olması, ülkenin merkezi coğrafi konumu, son zamanlardaki Ar-Ge kanunundaki değişiklikler, üreticilere sağlanan vergisel avantajlar ve teşvikler, Türk üreticilerinin dünya elektrik pazarında önemli bir yer tutmasının en önemli sebepleri arasında yer almaktadır.

Çalıştığınız alanda Dünyadaki değişimlere ve gelişimlere uyum sağlama zamanlamalarınız konusunda bilgilendirir misiniz?

Prysmian Group Türkiye olarak enerji sektöründe, inovasyona ve gelişime öncülük ederek rekabetçi gücümüzü geliştirmeyi hedeflemekte, bununla birlikte çevreye duyarlı yeni ürün ve sistemler üzerinde çalışmaktayız. Mudanya’daki Ar-Ge ekibimiz dünya genelinde bulunan 91 fabrikamız ve 17 Ar-Ge merkezimiz ile çok yakın iletişim halinde bulunarak, en son teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Yenilikçi ürün ve servis çalışmalarımızın yanı sıra, 2012 yılında başlattığımız “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuz kapsamında, gerek fabrikamıza ve gerekse insanımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde fabrikamızın kapasitesini ve verimliliğini artırarak sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmekteyiz.

Hem kendi çalıştığınız konuda hem de genel olarak Elektrik konusunda Dünya’daki değişimleri ve gelişimleri geleceğimiz açısından değerlendirir misiniz?

Son yıllarda dünyada insan sağlığı, can güvenliği ve çevreye duyarlı ürünlerin ve ilgili standartların geliştirilmesi konusunda ciddi adımlar atılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde çok net bir çizgi ile belirlenmiş olan üretim, kalite ve denetim standartlarının daha geniş bir kitleye yayılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’de bizim gibi lider firmaların önderliği ve desteği ile kalite bilincinin arttırılması için adımlar atılmaktadır. 2012 yılında başlattığımız “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir...” girişimimiz tamamen bu amaçla geliştirilmiş; Türk kablo sektörünün bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı bilgilendirme ve eğitim girişimidir. Bu girişimin şimdiye kadar gerçekleştirilen aşamaları kapsamında yapılan seminerler, iletişim çalışmaları ve bilgilendirme eğitimleri ile güvenlik, performans ve kullanım kolaylığı konularına dikkat çekerek, bu sürece katkı sağlamak ve sektördeki kalite bilincini dünya ile yarışır düzeye getirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Elektrik ile ilgili konulardaki Üretim konusunda Türkiye’deki Yasal Prosedürleri değerlendirir misiniz? Bu konuda yapılabilecek düzenlemeler ve geliştirmeler konusunda Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nden beklentileriniz nelerdir?

Türk elektrik sektöründe, her ne kadar bazı yasal düzenlemeler olsa da, kalite algısının ve ürün standartlarının İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinden geride olması, gözetim ve denetim eksikliğine bir çözüm bulunamaması ve dolayısı ile kalitesiz üretim yapılması sonucunda, hem can ve mal güvenliğinin tehlikeye atabilecek hem de ülke imajını zedeleyebilecek ürünlerin piyasaya servis edilmesi en önemli konuların başında gelmektedir. Yakın zamanda, Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girmesi beklenen ve sadece kabloların değil, tüm yapı malzemelerinin de yangına karşı güvenilir hale getirilmesini sağlayacak düzenlemeler ile birlikte, bu standartlara ayak uydurabilen üreticiler, hem ürün çeşitlemesine giderek katma değeri daha fazla olan ürünlere odaklanacak hem de ihracat pazarlarındaki şanslarını daha da artıracaktır.

Her ne kadar Sanayi Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü yasal düzenlemeler konusunda bazı çalışmalar yapıyor olsa da, Prysmian Group Türkiye olarak sektördeki bilincin yeterli düzeyde olmadığını ve bu konuda daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği bu sürece destek vererek, sektörün önde gelen üreticileri ile birlikte sektördeki yasal düzenlemelerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmalı, seminer ve eğitimler ile daha fazla kişiye ulaşma çalışmalarına öncelik vermelidir.

Türkiye’de Elektrik Tesisat Mühendisliği alanında Projeciler, Uygulamacılar ve Üreticiler arasındaki ilişkileri değerlendirir misiniz?

Türkiye’de proje çizen ve bu projeleri uygulayan firmalar ile üreticiler arasındaki iletişimin yeteri kadar kuvvetli olmadığını düşünüyoruz. Daha önce bahsettiğimiz “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir...” girişimimiz kapsamında sektördeki her bir kişiye ulaşmak için uğraşıyoruz. Gerek doğrudan ziyaretlerimiz, seminerlerimiz, eğitim çalışmalarımız ve gerekse yazılı, görsel ve sosyal medya çalışmalarımız ile kendileri ile iletişime geçmeye ve sektörümüzdeki gelişmeler konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz.

Türkiye’de Yapı Tesisatı konusunda diğer Mühendislik Dalları ile (Makine, İnşaat, Jeofizik….), Mimarlar ile ve Müteaahhitler ile Elektrik Mühendislerinin çalışmalarındaki bütünlüğü değerlendirir misiniz?

Bizim uzmanlığımız kablo sektörü, ancak yine de, yapı tesisatı ve denetiminde uyulması gereken kural ve esasların mevzuatlarda ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda meydana gelen deprem ve yangınlar sebebiyle binalarda meydana gelen can ve mal kayıplarının minimum düzeye indirilmesi; tüm bu mühendislik dallarında çalışan kişilerin, mimarların, müteahhitlerin ve yapı denetim kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak, hep birlikte hareket etmesi ile mümkün olacaktır.

Bütünleşik Tasarım konusunun gelecekteki yararları konusunda görüşleriniz nelerdir?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, yapı tesisatı ve tasarımı konusunda mimar, mühendis, müteahhit gibi tüm ilgili kişi ve kurumların birlikte hareket ederek, daha güvenli, çevreye daha duyarlı, enerji verimliliğine katkıda bulunan ve sürdürülebilir yapılar tasarlanması ve inşa edilmesi konusunda birlikte çalışması gerekiyor. Bu sayede hem gerekli ihtiyacı daha erken ve doğru şekilde tespit edebilir hem de tasarımdan uygulamaya ve denetlemeye kadar her yönüyle binanın verimliliği ve performansı arttırabilir; bu sayede de tükenmekte olan enerji kaynaklarımızın daha doğru ve verimli olarak kullanılmasına olanak sağlayabiliriz.

Kaynak: ETMD

 

 

İlgili Döküman: Prysmian Group Türkiye'nin CEO'su Erkan Aydoğdu - ETMD ile Röportaj(pdf)


Prysmian Group Türkiye'nin CEO'su Erkan Aydoğdu - ETMD ile Röportaj