Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group TÜRKİYE

TÜRKİYE

Prysmian Group TÜRKİYE Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve Geliştirme

Prysmian Group, Araştırma ve Geliştirme çalışmalarına oldukça büyük önem vermektedir. Grup bünyesinde Milano'da bulunan merkez de dahil toplam 7 Araştırma ve Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. İtalyan Milli Araştırma Merkezi-CNR ve Milano Politeknik Üniversitesi gibi dünyadaki belli başlı üniversite ve araştırma merkezleri ile beraber çalışmalarını yürüten Grubun, bu konuda 400'den fazla uzman çalışanı ve 3.000'in üzerinde patentli ürünü bulunmaktadır. 2010 yılında, Grubun gerçekleştirdiği Araştırma ve Geliştirme yatırımlarının toplam tutarı, yaklaşık 46 milyon Euro'yu bulmuştur.

2010 yılı başarıları

  • Brezilya’nın Vila Velha fabrikasında, denizde petrol çıkışını sağlamak amacıyla yüksek teknoloji ürünü borular geliştirildi. Ayrıca 2000 m.’den fazla derinliklere serilebilen, güvenliği ve performansı arttırılmış yeni, petrokimya endüstrisine yönelik özel, hibrid kablolar denendi.
  • Yenilikçi yalıtım malzemelerinin kullanıldığı yeni nesil yüksek gerilim doğru akım ekstrüde XLPE kabloları, 250 kV’a kadar enerji taşıyabilen kablolar ile kıyaslandığında, bugün 300 kV’a kadar enerji taşıyabilmektedir. Bu yeni teknoloji hem karada hem denizde kullanıma uygundur ve ilk olarak BORWIN2 projesinde kullanıldı. BORWIN2 projesi, dünyadaki ilk ± 300 kV ekstrüde HVDC (yüksek gerilim doğru akım) ve 800 MW şebekeye direkt bağlı rüzgar santrali uygulaması olması dolayısıyla bir mihenk taşı niteliğindedir.
  • İlk yüksek gerilim P-Lazer kabloları, bu teknolojinin yüksek ve ekstra yüksek gerilim ürünlerde de yaygınlaştırılması amacıyla, Fransa’da Gron fabrikasında geliştirildi. Ayrıca, Hollanda ve İngiltere pazarlarında, orta gerilim P-Lazer kablolarının ürün sertifikasının alındı.
  • IQ-Protolon sisteminin, madencilik uygulamalarında kullanımı yaygınlaştırıldı. Bu sistem kabloların aşınmasının ve kopmasının anında görüntülenebilmesine ve yerine en kısa sürede yenisinin yerleştirilmesine imkan veriyor. Farklı alanlarda, bu teknoloji üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
  • Solar enerji alanında, özellikle de Prysmian’ın ortağı olduğu Ephestus Projesi ile bağlantılı olarak, birleşik güneş enerjisi santralleri için tasarlanan mikro-umbilical kablolar üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu elektrik üretim prensibi, ilk olarak Ephestus Projesi için geliştirilmiştir.
  • Fiber optik telekom kabloları için, yeni bir yangın güvenliğine sahip, yalıtıcı bir bileşim geliştirildi. Bu bileşim, yangın anında dahi verinin iletilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca, bu bileşim nanoteknoloji kullanılarak, Pignatore Maggiore Fabrikası’nda üretilmektedir.
  • Eve kadar fiber uygulamaları için 864 fiberli, fiber optik kablolar geliştirildi. Aynı zamanda, VERTICASA ürün yelpazesinin yaygınlaştırıması amacıyla pasif bağlantının geliştirilmesi sürmektedir.

Fikri mülkiyet haklarının korunması
Patent ve marka yelpazesinin korunması, özellikle yüksek teknoloji pazar segmentindeki büyüme stratejisine bağlı olarak, Grubun çalışmalarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
31 Aralık 2010 itibariyle, Prysmian Grubu, dünya genelinde 463 buluşu da kapsayan 2.887 patent ve patent başvurusuna sahiptir. Ayrıca 2010 yılı sonu itibarı ile, Prysmian Grubu ürün ve ürün gruplarında 693 markanın da sahibidir.

Üretimin Her Aşamasında Kalite
Prysmian ürünlerinin kalitesi, ham maddelerin üretiminden ürünün son kullanıcıya sevkiyatına kadar, üretimin her safhasında kontrol edilmektedir.
Hammadde temininde, hammaddelerde ilgili standartlarca belirlenen değerlerin sağlanması açısından, ürünü sağlayan tedarikçinin seçimine özen gösterilmektedir.

Müşteri Memnuniyetinde Yüksek Standartlar
Prysmian, müşteri memnuniyetini her daim sağlayabilmek için, 2003 yılından beri her ay danışmanlar yardımı ile müşteri memnuniyeti anketleri düzenleyerek, bu alanda çalışmalar yapmaktadır.