Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group TÜRKİYE

TÜRKİYE

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

YENİLENEBİLİR ENERJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Sürdürlebilir fikirler gerçek dünya sonuçları ile nasıl ilişkilendirilir? 

Her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji üretimi ve tedariği için kablo çözümleri ile ilgili olarak dünyada yenilenebilir ve sürekliliği olan rüzgar ve güneş enerjisi kullanımı artarak devam etmektedir. 

Bu talebe cevaben, Prysmian Group üretmiş olduğu kablolar ile yenilenebilir enerji endüstrisine yardım etmekte ve bu şekilde çok önemli bir fırsatın gerçeğe dönüşmesine katkı sağlamaktadır. Rüzgar türbinlerinde ve kulelerde kullanılan kablolar, denizaltında veya platformda kullanılan bağlantı kabloları, rüzgar enerjisi uygulamaları için yeraltı enerji iletim ve dağıtım sistemlerini ve çeşitli rüzgar türbinlerini birbirine bağlayan teknolojilerimiz, yenilenebilir enerji sektöründe kullanılmakta, türbin üreticilerinin operasyonlarını desteklemekte, müteahhitlerinin, şebeke operatörlerinin, solar sistem ve rüzgar enerji sistem entegratörleri ile solar panel üreticilerinin çalışmalarında tercih edilmektedir. Çevreye karşı sorumluluğumuzun her zaman bilincinde, sektörümüzü daha yenilikçi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz ve yenilenebilir enerji ortaklarımıza, hem dünyamızın geleceğine hem kendi çalışmalarına fayda getirmek için yardımcı oluyoruz.

Hizmetler

Yenilenebilir Enerji – Fotovoltaik
Bir yandan planlama, şantiye yönetimi, çelik inşası ve kablo gruplama hazırlanması için tecrübemizden yararlanırken, aynı zamanda tüm dünyada solar parklar ve çatı çözümleri için anahtar teslim fotovoltaik sistemlerin inşasında tam bir hizmet paketi sunuyoruz. Ayrıca, solar tesislerin, operasyon, bakım ve onarım servislerini sağlıyoruz.

Yenilenebilir Enerji – Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisi alanında yaptığımız çalışmalar, ürün yelpazemizin belirgin bir şekilde genişlemesini sağladı. Elektrik sistem ve ekipmanlarının kurulumu çalışmalarını yapıyor, bununla birlikte kontrolünü ve genel olarak bakımı ile tamirini de gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız arasında, ayrıca, yüksek ve orta gerilim kablo ekleri ile rüzgar türbinlerinin bağlantıları ya da rüzgar kulelerinin kurumları da yer alıyor. 

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayın: http://renewable.prysmiangroup.com